دستگاه های بازی دستگاه های بازی

محدودیت قد

محدودیت سنی

محدودیت وزن

محدودیت قد : 80 الی 190 | محدودیت سن : 3 الی 80 | محدودیت وزن : 25 الی 90


  انصراف از فیلترها

ماشین کوبنده کودکان

بازی مهیج برای کودکان عزیز شما، قد بالای 100 سانتی متر می توانند از ماشین و قد بالای 110 از موتور استفاده کنند و خاطره یک رانندگی هیجانی را برای خود رقم بزنند
ماشین کوبنده کودکان