دستگاه های بازی دستگاه های بازی

محدودیت قد

محدودیت سنی

محدودیت وزن

محدودیت قد : 80 الی 190 | محدودیت سن : 3 الی 80 | محدودیت وزن : 25 الی 90


  انصراف از فیلترها

Horse Play

این دستگاه به صورت امتیازی می باشد. کارت را در ریدر بکشید. بازی به شما 6 توپ برای شلیک می دهد شما باید با زدن دکمه ای که در سمت راست اسلحه های مخصوص است توپ ها را به طرف دندان اسب شلیک کنید و تمامی دندان های اسب را بندازید
Horse Play
Hi Striker

Hi Striker

این دستگاه به صورت امتیازی است. کارت را در ریدر دستگاه بکشید. با هر بار کارت کشیدن سه بار فرصت ضربه زدن دارید. سعی کنید پتک را در وسط جایگاه قدرت سنج بزنید .

Deepsea Treasures

سکه های خود را داخل دستگاه بیندازید با انداختن هرعدد سکه تعداد5 شوت دریافت میکنید ماهی هایی که در حال حرکت هستند را با شوت های خود بزنید. با زدن دکمه یپ سمت چپ یااز سمت راست دستگاه سکه می ریزد با زدنماهی هایی که دارای عدد هستند شما برنده ی همان تعداد تیکت می شوید با زدن ماهی هایی که دارای صندوق هستند صندوقچه ی اصلی به حرکت میکند وقتی آن را بزنید برنده مقدار زیادی تیکت شوید
Deepsea Treasures
Hopping Road

Hopping Road

این دستگاه به صورت تک نفره و دو نفره است دکمه را فشار بدهیدبا دکمه های زرد رنگ فلش بازیکن مورد نظر خود را انتخاب کنیدفصل مسابقه ی خود را انتخاب کنیدبعد از شروع بازی ،شروع به پریدن در جایگاه فنری کرده تا بازیکن شما شروع به حرکت کند برای حرکت به سمت راست به راست پریده و بالعکس