دستگاه های بازی دستگاه های بازی

محدودیت قد

محدودیت سنی

محدودیت وزن

محدودیت قد : 80 الی 190 | محدودیت سن : 3 الی 80 | محدودیت وزن : 25 الی 90


  انصراف از فیلترها

Hummer

این دستگاه به صورت مسابقه ای - رالی است و به صورت تک نفره و دو نفره صورت میگیرد . کارت را در ریدر دستگاه بکشید. دکمه Start را فشار بدهید. برای تعیین راننده پدال گاز را فشار دهید از بین گرینه Time Attack Mood و Race Mood یکی را انتخاب کنید. ماشین مورد علاقه و مسیر مورد نظر خود را انتخاب کنید
Hummer
Lets go Island

Lets go Island

ین دستگاه بصورت امتیازی می باشد ابتدا کارت را در کارتخوان بکشید. برای این که بتوانید 2 نفره بازی کنید باید دو بار کارت کشیده و شاسی های قرمز و آبی را فشار دهید. در محیط بازی باید سعی کنید با اسلحه موجودات دریایی که قصد شکار شما را دارند بزنید. این بازی در دو حالت 3 بعدی و 2 بعدی میباشد که با کلید 3D و 2D قابل تغییر است

Pinnacle

این دستگاه به صورت جایزه ای مستقیم میباشد. ابتدا کارت را در کارتخوان بکشید. به وسیله اهرم موجود جایزه ی خود را انتخاب کرده سپس شاسی را زده تا چنگک به سمت آن برود. با هر بار کشیدن کارت یک بار میتوانید بازی کنید..
Pinnacle
R tuned

R tuned

این دستگاه به صورت رالی مسابقه ای است که به صورت تک نفره و دو نفره انجام میشود. کارت را در ریدر دستگاه بکشید. با کمک فرمان ماشین و مسیر خود را انتخاب کنید. در این بازی نمی توانید با هم مسابقه بدهید و هر کدام باید به صورت جداگانه مسابقه بدهید. نیترون این بازی نا محدود بوده و با فشار دادن کلید Boost شروع به عمل میکند. این بازی فقط در حالت اتوماتیک می باشد