بازی های آنلاین  بازی های آنلاین
در این بخش می توانید با انجام بازی های زیر و کسب امتیاز بالا، هر روز برنده ی یک بلیط 15000 تومانی شوید!
انتخاب برنده و ارسال کد در هر نیمه شب برگزار می شود و پس از دریافت کدجایزه تخفیف توسط پیامک، مهلت استفاده از بلیط جایزه همان روز می باشد.
ژوپیتر به 20 نفر از نفرات برتر بازی ها هر روز یک کد تخفیف جایزه می دهد.