دستگاه های بازی دستگاه های بازی

محدودیت قد

محدودیت سنی

محدودیت وزن

محدودیت قد : 80 الی 190 | محدودیت سن : 3 الی 80 | محدودیت وزن : 25 الی 90


  انصراف از فیلترها

Dolphin Show

این دستگاه به صورت امتیازی است و به صورت تک نفره انجام می شود. ابتدا کارت را در ریدر دستگاه بکشید. دستگاه به شما به ترتیب 3 توپ می دهد.با فشار دادن دکمه می توانید توپ را پرتاب کنید توپ داخل حفره ها میروند و امتیاز آن حفره محاسبه می شود. اگر تمام حروف روشن باشد دستگاه 10 توپ دیگر به شما می دهد که می توانید بازی کنید
Dolphin Show
Hammer2

Hammer2

این دستگاه امتیازی را میتوان به صورت تک نفره یا دو نفره از آن استفاده کرد. کارت را در ریدر بکشید. در صورت استفاده بازی به صورت دو نفره باید در دو طرف دستگاه کارت بکشید اگر حالت انتخابی تک نفره باشد در 2 Time 40 ثانیه ای و اگر حالت انتخابی دو نفره باشد در 3 Time 40 ثانیه ای میتوانید بازی کنید.

Harpoon Lagon

ین دستگاه به صورت امتیازی میباشد. ابتدا کارت را در کارتخوان بکشید. با هر بار کارت کشیدن 20 قلاب ماهیگیری دارید.سعی کنید کوسه ی بزرگ را شکار کنید با شکار متوالی کوسه ی بزرگ عروس دریایی از صندوقچه بیرون آمده که اگر بتوانید عروس دریایی را شکار کنید Jack pot از آن شماست.
Harpoon Lagon
Big Bass Wheel

Big Bass Wheel

این دستگاه به صورت امتیازی میباشد. کارت را در ریدر دستگاه بکشید. بازی به شما 20 ثانیه فرصت می دهد تا اهرمی که در جلوی خود دارید را بالا برده و محکم به پایین فشار دهیدپس از فشردن اهرم گردونه ی بازی شروع به حرکت میکند صبر کنید تا گردونه از حرکت بایستد فلش دستگاه بر روی هر عددی که بایستد به همان تعداد تیکت تعلق می گیرد