برگزاری مسابقات هیجان انگیز در شهربازی ژوپیتر

مسابقات: FIFA21 - دارت - ایرهاکی (همراه با جوایز نقدی)