بسته های ویژه خرید بلیط شهربازی ژوپیتر کوروش
تا 90 درصد تخفیف

شارژ دلخواه بسته های شگفت انگیز

پکیج زَر واره

۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال ۷۰۰٬۰۰۰ ریال

پکیج 90% تخفیف زَرواره یکبار همه دستگاه ها لطفا قبل از خرید شرایط را به طور کامل مطالعه نمایید.

توضیحات بیشتر...

پکیج زَر واره ویژه

۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال ۹۰۰٬۰۰۰ ریال

پکیج 87% تخفیف زَر واره مناسب برای همه سنین لطفا قبل از خرید شرایط را به طور کامل مطالعه نمایید.

توضیحات بیشتر...

پکیج بخت واره-شانسی

۹۷۹٬۰۰۰ ریال ۴۴۰٬۰۰۰ ریال

پکیج 50% تخفیف پکیج بخت واره (شانسی) لطفا قبل از خرید شرایط را به طور کامل مطالعه نمایید.

توضیحات بیشتر...

پکیج برگ واره

۳۱۸٬۰۰۰ ریال ۱۶۰٬۰۰۰ ریال

پکیج 50% تخفیف برگ واره (مسابقه ای) لطفا قبل از خرید شرایط را به طور کامل مطالعه نمایید.

توضیحات بیشتر...

پکیج ابر واره-هیجانی

۴۶۷٬۰۰۰ ریال ۲۳۵٬۰۰۰ ریال

پکیج 50% تخفیف پکیج ابر واره(هیجانی) لطفا قبل از خرید شرایط را به طور کامل مطالعه نمایید.

توضیحات بیشتر...

پکیج گاه واره-کودکانه

۳۵۱٬۰۰۰ ریال ۱۷۵٬۰۰۰ ریال

پکیج 50% تخفیف پکیج گاه واره (کودکانه) لطفا قبل از خرید شرایط را به طور کامل مطالعه نمایید.

توضیحات بیشتر...

بسته های طلایی

خرید مسابقات حضوری ژوپیتر

بسته های رویدادی ژوپیتر