سه شنبه, 2 مرداد 1403

قیمت ها نصف شد

روزهای شنبه الی سه شنبه از ساعت 11:00 الی 16:00 (به جز روزهای تعطیل) تمام بازی ها نصف قیمت می باشند
ادامه مطلب

سه شنبه, 2 مرداد 1403

سه شنبه, 2 مرداد 1403

تخفیف دانشجویی

دانشجویان عزیز یکشنبه ها با ارائه ی کارت دانشجویی به صندوق شهربازی می توانند کارت خود را تا 50 درصد بیشتر شارژ کنند
ادامه مطلب

سه شنبه, 2 مرداد 1403

یک فرصت استثنایی

تنها با پرداخت 490 هزار تومان یکشنبه ها از ساعت  14:00 الی 18:00 تمام بازی ها را یکبار بازی کنید
ادامه مطلب