دستگاه های بازی دستگاه های بازی

محدودیت قد

محدودیت سنی

محدودیت وزن

محدودیت قد : 80 الی 190 | محدودیت سن : 3 الی 80 | محدودیت وزن : 25 الی 90


  انصراف از فیلترها

Dragon Punch

دستگاه Dragon Punch به صورت به ورزشی و امتیازی است. ابتدا کارت را در کارتخوان بکشید. کیسه بکس دستگاه را پایین کشیده و با تمام قدرت و به صورت مستقیم به آن ضربه بزنید. توجه داشته باشید با هر بار کشیدن کارت دو بار می توانید ضربه بزنید.
Dragon Punch
Feeding Time

Feeding Time

این دستگاه به صورت امتیازی می باشد و می توان به صورت یک نفره و یا چند نفره بازی کرد. کارت را در ریدر دستگاه بکشید. برای شروع بازی دکمه قرمز رنگ سمت راست را فشار دهید توپ های آزاد شده را به داخل حفره هایی که چراغشان روشن است پرتاب کنید. تا امتیاز دریافتی بر روی کارت شما ذخیره شود.

Grid

این دستگاه بصورت مسابقه رالی است که می توان بصورت تک نفره یا دو نفره از آن استفاده کنیداز بین گزینه (رکوردی) یا champion ship ، و (مسابقه ای رده بندی ) یا quick roce یکی را انتخاب کنید برای انتخاب دنده ماشین از بین دو گزینه اتوماتیک(AT) و دستی (MT) یکی را انتخاب کنید. برای تنظیم دید ماشین خود از دکمه VIEW CHANGE استفاده کنید
Grid
All Aboard

All Aboard

این دستگاه به صورت امتیازی می باشد. کارت خود را بکشید چراغ هر دست روشن شد آن را بفشارید گردانه روی هر عددی که بایستد به همان میزان pointروی کارت شما ذخیره می شود. در صورتی که چهره پیر مرد روی سه گردانه بایستد برنده 1000 pointمی شود