جدیدترین و به روز ترین سیمولاتور رانندگی هم اکنون در شهربازی ژوپیتر

سیمولاتور رانندگی سیستمی است که با استفاده از شبیه‌سازی آموزش رانندگی، ارتقاء فرهنگ ترافیک و امکان تغییر نگرش برای رانندگان پرخطر ممکن شده است. در شبیه ساز رانندگی، کاربر در معرض یک محیط رانندگی شبیه‌سازی‌شده قرار می‌گیرد، به‌طوری‌که احساس حضور در محیط واقعی به او دست خواهد داد و این احساس حضور به‌وسیله تعامل کاربر با محیط و غوطه ور شدن در آن ایجاد می‌گردد. منظور از تعامل، ارتباط متقابل میان کاربر و محیط می‌باشد، به‌نحوی‌که هم کاربر روی محیط اثر می‌گذارد و هم محیط می‌تواند روی کاربر اثر بگذارد. غوطه ورشدن به آن معنا است که کاربر به چنان حسی در محیط مجازی برسد که احساس حضور در یک محیط واقعی نیز به او دست بدهد. در این حالت اگرچه او در یک دنیای واقعیت مجازی قرار دارد، اما عکس العمل‌های او به محیط، طبیعی و مشابه با واقعیت خواهد بود. جدیدترین و به روز ترین سیمولاتور رانندگی هم اکنون در شهربازی ژوپیتر به بهره برداری رسیده است

نویسنده : مدیر سایت
دسته بندی :وبلاگ
تاریخ انتشار :
بازدید : 2573

به اشتراک بگذارید

Facebook Twitter Linkedin Google Plus