بسته های تخفیفی

90% تخفیف زمستانی

۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال ۶۰۰٬۰۰۰ ریال
این پکیج در روزهای خاصی قابل استفاده است، لطفا قبل از خرید شرایط را مطالعه فرمایید.

پکیج مریخ

۲٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
200تومن بخر 280تومن ببر

پکیج اورانوس

۱٬۳۰۰٬۰۰۰ ریال ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
100تومن بخر 130تومن ببر

پکیج زحل

۶۰۰٬۰۰۰ ریال ۵۰۰٬۰۰۰ ریال
50 تومان بخر 60تومان ببر

بسته های طلایی

پیش فروش زمستانه (1)

۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
یک فرصت طلایی برای اولین بار

پیش فروش زمستانه (2)

۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال
یک فرصت طلایی برای اولین بار!!!

پیش فروش زمستانه (3)

۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
یک فرصت طلایی برای اولین بار!!!

خرید مسابقات حضوری ژوپیتر

بسته های رویدادی ژوپیتر